Seminarul se desfășoară sâmbătă 1 aprilie 2023 10.00 – 14.00 la Sala Consiliului Județean Buzău,

Bulevardul Nicolae Balcescu nr, 48

Participanți : medici, medici rezidenți, studenți ai Facultăților de Medicină.

Pentru participare la seminar se pot trimite lucrări pe adresa de email sanatateapublica@investestepentruviitorultau.ro până pe data de 20.03.2023 , maxim 8 pagini A4, scrise cu diacritice, Times New Roman 12 la un rand.

Prezentarea fiecărei lucrări în cadrul seminarului se va incadra în timpul acordat de maxim 5 minute.

Toate lucrările vor fi publicate pe pagina web a asociației cat si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/investestepentruviitorultau

Pentru buna desfășurare a programului organizatoric vă rugam să trimiteti confirmarea participării până pe data de 20 martie 2023,

Contact organizator Ing Vasile Prăjescu tel – 0744 546 100

DESCRIEREA PROIECTULUI

    Sănătatea publică este un domeniu care se ocupă de sănătatea colectivității, prin identificarea și evaluarea problemei de sănătate, elaborarea și implementarea strategiilor pentru prevenirea bolilor și îmbunătățirea sănătății. Profilaxia în acest domeniu este esențială pentru prevenirea apariției și răspândirii bolilor, și poate fi realizată prin campanii de vaccinare, programe de educație pentru sănătate, monitorizarea calității apelor și alimentelor etc. Însă, realizarea acestor programe depinde și de posibilitățile financiare ale comunității și de gradul de participare a acesteia. Prin urmare, este necesară o echilibrare între necesitatea de a asigura sănătatea publică și posibilitățile de a realiza acest lucru.

    Sistemul medical românesc, se confruntă cu multe probleme iar rezultanta se răsfrânge asupra calității actului medical. Fiecare cetățean al acestei țări, are sau va avea nevoie de servicii medicale, pe care le dorește, mai întâi de toate, accesibile și apoi complete. Disfuncționalitățile existente într-un sistem care se tot reformează, parcă nebăgând de seamă că scopul este acela de a garanta ocrotirea sănătății și a asigura sănătatea publică, conform prevederilor costituționale, adaugă un plus de nesiguranță cetățeanului.                            

    Confortabil nu se simt nici lucrătorii din sistem, aflați sub presiunea a două elemente: lipsurile materiale pe de o parte și așteptările legitime ale cetățeanului, pe de altă parte. Cei aflați în linia întâi, sunt medicii, urmați îndeaproape de asistenții medicali…                 

    Lipsurile materiale nu pot fi negate iar administrațiile se vor îngriji cu necesitate de aceasta, însă un neajuns la fel de mare se află dosit chiar în spatele factorului uman: voi spune doar EMPATIE suferindă, atât între colegi cât și față de pacient. Folosesc doar acest cuvânt deoarece printre sinonimele sale se numără și SIMPATIA care presupune amabilitate, atașament, frățietate, camaraderie, colegialitate, prietenie, dragoste.                                                

    Medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriu, din spital, tratează același pacient în funcție de competențele fiecăruia.

   PACIENTUL, privit ca părintele, fratele, ruda, consăteanul, vecinul, fratele OM, cu suflet, suferință, durere, viață și moarte, este beneficiarul pregătirii voastre înalte.

   PACIENTUL, vă vrea să mergeți în parteneriat, conlucrând indiferent de specializare, de vârstă, de rang.        

  PACIENTUL vă privește, pe fiecare în parte ca pe salvatorul său, așteptând înainte de toate un cuvât bun, o explicație, o încurajare, o îmbărbătare. Așteaptă acestea știindu-vă oameni cu înaltă educație și cu instruire superioară, specifice profesiei alese. Mai mult decât în alte profesii, între medici primează (sau ar trebui să fie așa) succesul colectiv în tratarea celui aflat în suferință. La baza acestui succes nu pot să stea decît încrederea, ajutorul, respectul reciproc, solidaritatea, loialitatea. Ar trebui să existe o obligativitate voluntar asumată, de conștiință, de aleasă omenie, a medicilor cu experiență spre a-i sprijini și a-i ajuta pe tinerii medici pentru o integrare rapidă în sistem. La nivelul cetățeanului de rând se simte imperios, această nevoie.

  • In ziua evenimentului se vor prezenta lucrari pe urmatoarele teme:
  • – Demersuri administrative ale instituțiilor statului cu responsabilitate în domeniu…
  • – Conștientizarea conduitei preventive de către cetățean…
  • – Medicul și rolul său în societate
  • – Importanta investigațiilor medicale periodice,
  • – UPU – servicii medicale între normalitate și realitate,
  • – Sisteme de sănătate, public/privat: accesibilitate, echitate și justiție socială.

Asociația înțelege să se implice sprijinind prin acțiuni specifice, eforturile de normalizare a unor aspecte vădit disfuncționale. Astfel, în parteneriat cu Consiliul Județean Buzău, organizează pe data de 01. 04. 2023, Seminarul cu tema “SĂNĂTATEA PUBLICĂ. PROFILAXIA ÎNTRE NECESITATE ȘI POSIBILITATE” Este un bun prilej de întâlnire a personalului medical cu autoritățile județene și cu publicul buzoian. Statornicirea unor bune legături între autorități, personalul medical și beneficiarul actului medical, poate fi o condiție esențială a creșterii calității asistenței medicale. Vor fi invitați medici, medici rezidenți care își desfășoară activitatea atât în județ cât și în unități medicale din alte localități.