Scopul asociației este apărarea și respectarea drepturilor omului, așa cum sunt ele stipulate în Constituția României și tratatele internaționale, promovarea valorilor umane, culturale și civice, a comunicării între oameni și a dialogului cu orice autoritate de stat sau privată, a cunoașterii de sine și a rolului individului în societate, dezvoltarea calității vieții, a calității umane și a performanțelor omului în orice domeniu: școlar, profesional, familial etc., socializarea ființei umane în spiritul toleranței etnice, spirituale, prin armonizarea intereselor și aptitudinilor individuale, vocaționale, cu cerințele vieții comunitare democratice.